Euroregion Beskidy: Newsletter dotyczący naboru

Zachęcamy do lektury newslettera Euroregionu Beskidy wydanego w ramach nowego naboru 3 osi w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Euroregion Beskidy zaprasza również na konsultacje projektowe – nabór trwa do 19 kwietnia 2021r.