Euroregion Beskidy: Wydłużono termin składania wniosków dla naboru – 1 osi

 

Ze względu na liczne prośby potencjalnych Wnioskodawców Stowarzyszenie Region Beskidy wydłuża Nabór uruchomiony dla 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w IX naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 550 000,00 EUR).

Szczegóły na stronie Euroregionu Beskidy.