Euroregion Beskidy: X posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów zakończone

W dniu 17.01.2022 r. o godzinie 10:00. odbyło się X posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie on-line.

 

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas IX naboru w ramach projeku parasolowego Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG PL-SK”.

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje w sprawie:

  • ustalenia limitu punktowego dla zatwierdzenia złożonych w IX naborze wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK”
  • zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z IX naboru – rekomendowane do dofinansowania, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG PL-SK” do Euroregionu Beskidy
  • zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG PL-SK” do Euroregionu Beskidy.

W załączeniu:

Lista wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych do Euroregionu Beskidy w ramach IX naboru w Programie Interrreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - zatwierdzone do dofinansowania

Lista wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych do Euroregionu Beskidy w ramach IX naboru w Programie Interrreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - nierekomendowane do dofinansowania