Euroregion Karpacki: Kolejny numer newslettera

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera „Karpacki Horyzont” publikowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.


Informacje w tym numerze:

  • Spotkanie w Bielsku-Białej z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów
  • Program Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 złożony do KE
  • Międzynarodowy Klub Europy Karpat
  • Powołanie Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego
  • Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik
  • Nowe trasy biegowe w Bieszczadach
  • Samorząd województwa na pomoc Ukrainie

Newsletter dostępny jest TUTAJ.