Euroregion Karpacki: Kolejny numer newslettera już gotowy!

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z kolejnym numer newslettera „Karpacki Horyzont” publikowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.


W tym numerze przedstawiamy relację z 6. Posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów Programu Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, podczas którego zatwierdzono do dofinansowanie kolejne polsko-słowackie mikroprojekty, a także relację ze szkoleń dla mikrobeneficjentów. Ponadto publikujemy wyniki kolejnej edycji naszego konkursu na polsko-słowackie wydarzenie roku 2020. Zwycięzcą tej edycji jest Otwarcie dróg wspinaczkowych w Czarnorzekach zorganizowane przez Gminę Korczyna.

W ramach realizacji nowych mikroprojektów na polsko-słowackim pograniczu zapraszamy wszystkich preferujących turystykę aktywną do biegania po bieszczadzkich trasach z Fundacją Bieg Rzeźnika. Zaś po trudach biegania zapraszamy na trasę rowerową do Komańczy, gdzie promować się będzie dziedzictwo kulturowe budowli sakralnych w pięknych iluminacjach.

Wśród wydarzeń z życia Euroregionu i Karpat prezentujemy relację z konferencji „Europa Karpat”, zaś  a w ramach współpracy karpackiej prezentujemy działania podejmowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na rzecz Strategii Karpackiej.

W newsletterze znalazły się informacje na temat kolejnej perspektywy finansowej Programu Intereg Polska-Słowacja na lata 2021-2027.

Newsletter dostępny jest TUTAJ.

W przypadku propozycji tematów, które chcielibyście Państwo poruszyć na łamach newslettera prosimy o kontakt sekretariat@karpacki.pl.

Wszystkie numery newslettera dostępne są TUTAJ.