Euroregion Karpacki: Styczniowy numer newslettera

W tym numerze przedstawiamy:

  • XXXI konferencja z cyklu "Europa Karpat"
  • Konferencja popularnonaukowa pn. „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego”
  • Konferencja przedstawicieli struktur transgranicznych z pogranicza polsko-ukraińskiego
  • Ekogala G2A Arena
  • Rozwój potencjału instytucjonalnego Euroregionu
  • Projekt Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 zatwierdzony przez Grupę Roboczą
     

A także ciekawe informacje z wydarzeń zrealizowanych w ramach mikroprojektów:

  • Przyroda karpacka - konferencja podsumowująca mikroprojekt
  • Cyfrowe oko w Centrum Kultury FORESTERIUM w Zagórzu