Euroregion Tatry: Kolejny numer newslettera

Przedstawiamy kolejny numer Newslettera Związku Euroregion "Tatry" pt. "ŁĄCZĄ NAS TATRY".
Bieżący numer w dużej części poświęcony jest VII. naborowi wniosków w Euroregionie „Tatry” w ramach 3 osi priorytetowej pn. „Rozwój
edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” oraz relacji z XI posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów. Materiał jest dostępny TUTAJ.