Euroregion Tatry: Listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania

28 lutego 2022 r. w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się XII. posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”.


Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania 1 mikroprojekt w ramach 1 osi priorytetowej oraz 2 mikroprojekty w ramach 3 osi priorytetowej. Z uwagi na fakt, że dostępna alokacja nie pozwala na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych mikroprojektów, Komitet podjął decyzję o utworzeniu list rezerwowych w obu osiach priorytetowych Programu.

Lista zatwierdzonych_1 oś
Lista zatwierdzonych_3 oś
Lista rezerwowa_1 oś
Lista rezerwowa_3 oś

 

    Euroregion Tatry: Listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania Euroregion Tatry: Listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania Euroregion Tatry: Listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania Euroregion Tatry: Listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania