Euroregion Tatry: Listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania

Informujemy, że w dniu 13 maja 2021 roku odbyło się X posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie online.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Michał Stawarski, Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” wraz z Panią Patrícią Janoskovą Hnatovą z Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Panem Michałem Patusem z Samorządowego Kraju Żylińskiego .

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” 3 mikroprojekty i w ramach projektu parasolowego pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” 1 mikroprojekt.

Ponadto w związku z wyczerpaniem środków z alokacji Samorządowego Kraju Żylinskiego przeznaczonej na dofinansowanie mikroprojektów, Komitet zatwierdził listę rezerwową w ramach 3 osi priorytetowej.

Poniżej przedstawiamy listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z EFRR oraz listę rezerwową w ramach projektów parasolowych pn. „Łączy nas natura i kultura” i „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zarządzanych przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym. 

Lista zatwierdzonych_V nabór_1 oś

Lista zatwierdzonych_VI nabór_3 oś

Lista rezerwowa_VI nabór_3 oś