Euroregion Tatry: Relacja z XI. posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów

30 września 2021 roku odbyło się XI. posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie online.


Posiedzeniu Komitetu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” wraz z Panią Patrícią Janoškovą Hnatovą z Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Panem Liborem Gašpierikiem z Samorządowego Kraju Żylińskiego. W spotkaniu tym uczestniczyli również Pan Michał Stawarski – Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” oraz Pani Marta Pietrzyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 m.in. wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 mikroprojekty. Łączna wartość dofinansowania z EFRR dla wybranych mikroprojektów wynosi 60 336,85 EUR.

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z EFRR w ramach projektu parasolowego pn. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”.

 

    Euroregion Tatry: Relacja z XI. posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów Euroregion Tatry: Relacja z XI. posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów Euroregion Tatry: Relacja z XI. posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów Euroregion Tatry: Relacja z XI. posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów