Euroregion Tatry: X nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych

Związek Euroregion „Tatry” ogłasza w dniu 03.10.2022 r. X nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach 1 osi priorytetowej pn.  Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

 

Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w naborze dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry”:  http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

 

Wysokość środków przeznaczonych na X nabór: 32 259,21 EUR*

 

* Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w dziesiątym naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach poprzednich naborów.

 

Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów:

po stronie polskiej obejmuje:

 • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
 • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
 • podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.

po stronie słowackiej obejmuje:

 • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki).
 • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.

W ramach X naboru dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikroprojekty indywidualne

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR

 

Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do 5% -  budżet państwa

Min. 10%  - wkład własny

 

Termin, sposób i miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim należy złożyć w wersji elektronicznej przez Generator wniosków i rozliczeń dostępny na stronie www.e-interreg.eu oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, do siedziby Związku Euroregion „Tatry” najpóźniej do dnia 07.10.2022 r. do godziny 15:00. Decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku (2 egzemplarze wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku z wszystkimi obowiązującymi załącznikami) w biurze Związku Euroregion „Tatry”, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

 

Inne ważne informacje:

 1. Rzeczowa realizacja mikroprojektu nie może przekroczyć daty 31.12.2022 r.
 2. Szczegółowe informacje  na temat  zasad i kryteriów wsparcia mikroprojektów
  w ramach Programu określają Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik Mikrobeneficjenta dostępne na stronie
  www.pwt.euroregion-tatry.eu 
 3. Pakiet aplikacyjny znajduje się na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu
 4. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców będzie prowadzone w formie indywidualnych konsultacji w siedzibie Związku Euroregion „Tatry”, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

 

Wszelkich informacji udziela:

Związek Euroregion „Tatry”

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

Tel. +48 18 266 99 81

e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

www.pwt.euroregion-tatry.eu