Euroregion Tatry: Zakończenie naborów wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

 

15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w ramach 1 osi priorytetowej w tym naborze.