Euroregion Tatry: Zakończenie VII. naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych

3 września 2021 r. został zakończony siódmy nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Nabór prowadzony był w ramach projektu parasolowego pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” realizowanego przez Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Preszowskim Samorządowym Krajem oraz Żylińskim Samorządowym Krajem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Lista wniosków złożonych do biura Związku Euroregion „Tatry” w ramach 3 osi priorytetowej.