Głos beneficjenta. Zaproponuj usprawnienie we wdrażaniu Funduszy Europejskich

Pieniądze unijne wraz ze środkami krajowymi odpowiadają na najważniejsze potrzeby rozwojowe Polski. Inwestujemy je w przedsiębiorczość, badania, innowacje, cyfryzację, klimat i środowisko, a także kapitał społeczny. Chcesz zgłosić pomysł, jak ulepszyć ich wdrażanie lub podzielić się swoimi doświadczeniami? Nowy portal Głos beneficjenta daje taką możliwość.

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy Europejskich stworzyło portal „Głos beneficjenta”. Ma on służyć przedsiębiorcom, samorządom oraz wszystkim, którzy korzystają ze środków unijnych. Za jego pomocą można zgłaszać propozycje usprawnień.

Zachęcamy do składania propozycji na stronie www.glosbeneficjenta.gov.pl

Więcej na stronie: www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/glos-beneficjenta-zaproponuj-usprawnienie-we-wdrazaniu-funduszy-europejskich/