Grupa Robocza przyjęła projekt nowego programu

1.07.2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. przygotowania projektu programu na lata 2021-2027.

 

Znana jest już alokacja programu na lata 2021-2027. Będzie ona wynosiła 129,3 mln euro EFRR.  

Podczas posiedzenia członkowie grupy zdecydowali jaki będzie podział środków programu na poszczególne obszary tematyczne. Najwięcej środków, bo ponad 48% budżetu programu, przeznaczymy na rozwój kultury i turystyki (cel 4.6). 18% budżetu zainwestujemy w drogi (cel 3.2). Działania na rzecz zielonej Europy (cele 2.4 i 2.7) obejmą łącznie 19% budżetu, a działania na rzecz lepszego zarządzania współpracą (cel 6.1 i 6.3) łącznie 8%. 

Grupa przyjęła także projekt programu, w którym określone są jego najważniejsze cele i priorytety. Już wkrótce (lipiec/sierpień br.) dokument zostanie poddany konsultacjom publicznym.