Grupa Robocza przyjęła zbiorczą logikę interwencji dla programu (IV – VIII spotkania)

W czerwcu 2020 r. trwały intensywne prace Grupy Roboczej nad określeniem logiki interwencji nowego Programu. Odybyły się cztery spotkania (on-line), podczas których omawiano poszczególne obszary tematyczne:

1. Natura (IV spotkanie GR, 9.06.2020 r.),

2. Transport i komunikacja oraz Gospodarka (V spotkanie GR, 15.06.2020 r.)

3. Terytorium i ludność oraz Sfera społeczna (VI spotkanie GR, 17.06.2020 r.)

4. Kultura i Gospodarka (VII spotkanie GR, 23.06.2020 r.)

W lipcu (VIII spotkanie GR, 9.07.2020 r., on-line) GR podsumowała dotychczasowe prace i przyjęła zbiorczą logikę interwencji dla programu. Omówiła także wstępny procentowy podział środków na poszczególne cele polityki i cele szczegółowe Programu.

Grupa przyjęła także trybem obiegowym analizę społeczno-gospodarczą obszaru wsparcia opracowaną na potrzeby przygotowania Programu.