Harmonogram oceny projektów FMP

Publikujemy harmonogram oceny projektów FMP, zgłoszonych w naborach wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027, prowadzonych w trybie niekonkurencyjnym.

Nr naborów:
PLSK.03.01-IP.01-001/22

PLSK.04.02-IP.01-001/22

Harmonogram oceny projektów FMP / Harmonogram hodnotenia projektov FMP  
Data / Dátum   Opis procesu  
13.03-31.03.2023

Ocena formalna  

Formálne hodnotenie  
03.04-31.05.2023  

Ocena jakościowa  

Kvalitatívne hodnotenie  

czerwiec 2023  

jún 2023  

Termin planowanego posiedzenia KM zatwierdzającego wnioski o dofinansowanie  

Termín plánovaného zasadnutia MV schvaľujúceho žiadosti o príspevok