Aktualny harmonogram oceny wniosków na projekty drogowe

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją harmonogramu oceny projektów złożonych w naborze na projekty drogowe.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania odbędzie się w połowie października 2017.