Harmonogram oceny wniosków na projekty z II i III osi priorytetowej

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją harmonogramu oceny wniosków z obszaru transportu multimodalnego i edukacji. 

obrazek