Harmonogram oceny wniosków na projekty z obszaru dziedzictwa

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją harmonogramu oceny projektów złożonych w naborze na projekty z obszaru dziedzictwa.