I nabór Małych Projektów ogłoszony przez EUWT TATRY

16.10.2023 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach  priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej instytucji organizującej nabór: ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.

 

Instytucja odpowiedzialna za nabór:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.

ul. Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ, Polska

tel.+48 18 266 69 53

e-mail: info@fmp-tatry.eu

www.fmp-tatry.eu