I nabór Małych Projektów ogłoszony przez Samorządowy Kraj Preszowski

16.10.2023 r. Samorządowy Kraj Preszowski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach priorytetu 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej instytucji organizującej nabór: ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.

 

Instytucja odpowiedzialna za nabór:

Samorządowy Kraj Preszowski

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov

tel.+ 421 51 7081 572

e-mail: fmp@psk.sk 

www.po-kraj.sk