I nabór Małych Projektów ogłoszony przez Samorządowy Kraj Żyliński

24.10.2023 r. Samorządowy Kraj Żyliński ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach priorytetu 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej instytucji organizującej nabór: ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.

 

Instytucja odpowiedzialna za nabór:

Samorządowy Kraj Żyliński

Komenského 48

011 09  Žilina

Tel.: + 421 41 5032 175; + 421 41 5032 307; + 421 41 5032 340

e-mail: plskfmp@zilinskazupa.sk 

www.regionzilina.sk