I nabór Małych Projektów ogłoszony przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki

16.10.2023 r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach  priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej instytucji organizującej nabór: ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.

 

Instytucja odpowiedzialna za nabór:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2

32-005 Rzeszów

tel. +48 17 852 52 05

e-mail: sekretariat@karpacki.pl

www.karpacki.pl