I nabór Małych Projektów ogłoszony przez Stowarzyszenie "Region Beskidy"

24.10.2023 r. Stowarzyszenie "Region Beskidy" ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach  priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej instytucji organizującej nabór: ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.

 

Instytucja odpowiedzialna za nabór:

Stowarzyszenie "Region Beskidy"

ul. Widok 18/3

43-300 Bielsko-Biała

tel: +48 33 488 89 24

e-mail: n.lesinska@euroregion-beskidy.pl, b.baranska@euroregion-beskidy.pl

www.euroregion-beskidy.pl