I posiedzenie Grupy Roboczej PLSK 2021-2027

12 czerwca br. w Krakowie odbędzie się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 

Grupa Robocza składa się z przedstawicieli struktur zarządzających programem INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, tj. przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (IZ) – polskiego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Instytucji Krajowej (IK) – słowackiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także polskich i słowackich instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Do udziału w posiedzeniach GR zapraszany jest także i może w nich uczestniczyć przedstawiciel Komisji Europejskiej.

 

W trakcie I posiedzenia omówiony zostanie m.in. harmonogram opracowania nowego programu oraz odbędzie się wstępna dyskusja na temat zasięgu terytorialnego nowego programu i przyszłych tematów współpracy.

O wynikach prac oraz ustaleniach Grupy Roboczej będziemy Państwa informować na stronie Programu.