Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu

19 października 2022, na Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej, uroczyście zainaugurowaliśmy nowy Program. W wydarzeniu wzięli udział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, i Veronika Remišová, wicepremier Republiki Słowackiej oraz beneficjenci obecnej edycji programu, którzy zaprezentowali efekty swoich projektów.

 

- Programy Interreg od 32 lat w Europie, a od prawie 20 lat w Polsce z powodzeniem wspierają współpracę między ludźmi ponad granicami. Ułatwiają wspólne rozwiązywanie problemów i wymianę wiedzy. Dzięki nim budujemy sąsiedzkie relacje i rozwijamy współpracę w międzynarodowym partnerstwie – mówił podczas otwarcia programu Interreg Polska –Słowacja 2021-2027 minister Grzegorz Puda.

- Z całego pakietu 130 mln euro będziemy wspierać głównie wspólne projekty na rzecz ochrony przyrody i wzbogacania dziedzictwa kulturowego, bo są to wartości, które są dla nas bardzo ważne i musimy je zachować dla przyszłych pokoleń. Obszary te są również podstawą rozwoju turystyki, a tym samym lokalnej gospodarki w regionie przygranicznym – powiedziała wicepremier Veronika Remišová.

Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Lea Malá, Dyrektor Generalna w Sekcji Programów Współpracy Transgranicznej, Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego oraz Informatyzacji Republiki Słowackiej przedstawili podstawowe założenia Programu na lata 2021-2027.

Inaugurację uświetnili nasi beneficjenci, którzy przedstawili efekty projektów zrealizowanych w programowej perspektywie 2014 - 2020. Projekty standardowe reprezentowali Anna Grygierek, burmistrz Strumienia oraz Michal Patúš z Departamentu Rozwoju Regionalnego, Żyliński Kraj Samorządowy, którzy opowiedzieli o współpracy w ramach projektu „Współpraca na pograniczu - etap 2”.

Julia Grygny, Kierownik Referatu Organizacyjnego Ochrony Środowiska i Inwestycji z Urzędu Gminy Ujsoły zaprezentowała mikroprojekt pt.” Śladami beskidzkich twórców”.

Do przedstawienia polsko-słowackiej współpracy w ramach mikroprojektu „Witajcie w naszym-waszym regionie” zaprosiliśmy Katarinę Bielik, Prezesa Stowarzyszenia Polonus w Żylinie.

Profesor Joanna Kurowska-Pysz, Profesor Akademii Wyższej Szkoły Biznesu oraz Profesor Pavola Rafajdus, Prorektor do spraw nauki i badań z Uniwersytetu Żylińskiego w Żylinie omówili współpracę szkół wyższych w ramach dwóch mikroprojektów: ”MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji” oraz „EduOSP: Projekt edukacyjny dla ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”

W następnej części były przedstawione nowe elementy dla projektów w okresie 2021 – 2027. Swoje wystąpienia przedstawili Anna Modzelewska, przedstawicielka Komisji Europejskiej, która mówiła o inicjatywie Nowy Europejski Bauhaus oraz o Europejskim Zielonym Ładzie. Pozytywy procesu partycypacji przedstawił ekspert Jacek Woźniak, doradca miast Związku Miast Polskich.

Informacje o tym jak wspieramy wnioskodawców przedstawił Krzysztof Kaczmarek, kierownik Wspólnego Sekretariatu.

Więcej o programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 mogą Państwo przeczytać w zakładce „Program 2021-2027” na naszej stronie

Informacje o wydarzeniu są również na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej


    Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu Relacja z inauguracji Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz wydarzenia rocznego programu