"Euroregion Tatry": Informacja nt. IX posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” 14 mikroprojektów i w ramach projektu parasolowego pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” 7 mikroprojektów.

 

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2020 roku odbyło się IX posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie online. Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” wraz z Panią Patrícią Janoskovą Hnatova z Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Panem Michałem Patusem z Samorządowego Kraju Żylińskiego.

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” 14 mikroprojektów i w ramach projektu parasolowego pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” 7 mikroprojektów. Ponadto w związku z wyczerpaniem środków z alokacji Związku Euroregion „Tatry” przeznaczonej na dofinansowanie mikroprojektów, Komitet zatwierdził listy rezerwowe w ramach 1 i 3 osi priorytetowej.

Łączna wartość dofinansowania z EFRR dla wybranych mikroprojektów wynosi ponad 790 tys. euro. Beneficjentami mikroprojektów są polskie i słowackie gminy, miasta, instytucje kultury, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Realizacja mikroprojektów będzie zarządzana przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym.

Przedstawiamy listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z EFRR oraz listy rezerwowe w ramach projektów parasolowych pn. „Łączy nas natura i kultura” i „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.