Informacja o posiedzeniu Komitetu Monitorującego

 

Informujemy, że w dniach 19-20 marca 2019 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W trakcie posiedzenia planowane jest zatwierdzenie do dofinansowania projektów z obszaru transportu multimodalnego oraz edukacji transgranicznej, wyłonionych w ramach naborów z 2018 roku. Dodatkowo zatwierdzone do dofinansowania zostaną kolejne projekty z obszaru dziedzictwa, w związku ze zwiększeniem alokacji dla 1. osi priorytetowej Programu. Omówiony zostanie aktualny stan realizacji Programu oraz plany dotyczące przyszłej perspektywy finansowej. O decyzjach podjętych przez Komitet poinformujemy na stronie internetowej.