Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym

Informacja dotyczy naborów wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, prowadzonych w trybie konkurencyjnym:

Nr naboru Piorytet Cel szczegółowy Alokacja naboru Typ projektu Ilość złożonych wniosków Kwota wnioskowanego dofinansowania
PLSK.02.01-IP.01-002/23 2 1 18 033 224 € Standardowy 13

41 213 919,65 €