Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym

Informacja dotyczy naborów wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, prowadzonych w trybie konkurencyjnym:

Nr naboru Piorytet Cel szczegółowy Alokacja naboru Typ projektu Ilość złożonych wniosków Kwota wnioskowanego dofinansowania
PLSK.02.01-IP.01-001/23 Lepiej połączone pogranicze 1 3 000 000,00 € Standardowy 4 2 622 391,63 €
PLSK.03.01-IP.01-001/23 Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze 1 25 510 000,00 € Standardowy 56 120 424 553,35 €
PLSK.04.01-IP.01-001/23 Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza 1 2 590 000,00 € Standardowy 9 2 820 826,34 €