Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym

Informacja dotyczy naborów wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, prowadzonych w trybie konkurencyjnym:

Nr naboru Piorytet Cel szczegółowy Alokacja naboru Typ projektu Ilość złożonych wniosków Kwota wnioskowanego dofinansowania
PLSK.02.01-IP.01-001/22 Lepiej połączone pogranicze 1 20 005 741,00 € Standardowy 12 28 550 820,98 €
PLSK.01.01-IP.01-001/22 Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze 1 8 800 000,00 € Standardowy 29 25 812 007,61 €
PLSK.01.02-IP.01-001/22 Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze 2 3 880 000,00 € Standardowy 10 8 532 713,67 €