"Euroregion Beskidy": Informacja nt. VII posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów

W dniu 22 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00. odbyło się siódme posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie on-line.

 

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas naboru w ramach projektów parasolowych Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG PL-SK” (VI i VII nabór) oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK” (V i VI nabór).

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje
w sprawie:

  • ustalenia limitu punktowego dla zatwierdzenia złożonych w VI, V oraz VII, VI naborze wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” (VI, VII nabór)  oraz  „MikroINTERREG-edu PL-SK” (V, VI nabór).
  • zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z VI i VII naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego  „MikroINTERREG PL-SK”
  • zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z V i VI naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego  „MikroINTERREG-edu PL-SK”
  • zatwierdzenia listy mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania mikroprojektów z VI naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego  „MikroINTERREG PL-SK. 

Lista-zatwierdzonych-wnioskow-o-dofinansowanie-złożonych-w-ramach-VI-i-VII-naboru-1-Os

Lista-wnioskow-o-dofinansowanie-mikroprojektow-zlozonych-do-Euroregionu-Beskidy-nierekomendowane-1os

Lista-zatwierdzonych-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-ramach-V-i-VI-naboru-3-Os-1