Instrukcja przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pomocą generatora wniosków