IV naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów Stowarzyszenie „Region Beskidy”

Stowarzyszenie „Region Beskidy” jako partner wiodący projektu parasolowego MikroINTERREG PL-SK informuje o otwarciu IV naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W załączeniu ogłoszenie o naborze.

obrazek