IX posiedzenie Grupy Roboczej

Podczas kolejnego spotkania Grupy Roboczej (16 września 2020 r.) dyskutowaliśmy nad przyszłością Funduszu Małych Projektów.

 

Omówiliśmy najważniejsze kwestie związane z realizacją funduszu w obecnej perspektywie oraz uwarunkowania jego realizacji w okresie 2021-2027 (w świetle projektów rozporządzeń). Ze względu na duże zainteresowanie oraz pozytywne efekty realizacji mikroprojektów w poprzednich edycjach programu członkowie GR nie mieli wątpliwości co do chęci kontynuowania tej formy współpracy.

Najważniejsze postulaty Grupy dotyczyły zmniejszenia obciążeń administracyjnych, ujednolicenia dokumentacji projektowej dla całego funduszu, włączenia EUWT do zarządzania FMP w nowej perspektywie.

Nad dokładną formą realizacji Funduszu Małych Projektów będziemy pracować dalej w toku prac nad przygotowaniem nowego programu.