Jak mają się zapisy z Podręcznika w sprawie terminów dot. Składania informacji o zmianach w odniesieniu do problemu pandemii? Myślę, że w wielu przypadkach ten termin jest nierealny, ponieważ konieczność np. przesuwania terminów zajęć, warsztatów nie wypływa z naszej winy. Szkoły, granice, Instytucje Kultury są zamknięte. Gdyby były dostępne to w maju ruszylibyśmy z zajęciami.

Kwestia ta została wyjaśniona w Komunikacie z 2.04.2020, gdzie wprowadzono możliwość składania wniosków o zmiany w terminach krótszych niż opisane w rozdziale 6.3.2 Podręcznika beneficjenta, jednak nie jest dopuszczalne wnioskowanie o zmiany po zakończeniu realizacji projektu.