Jak poprawnie oznakować gadżety niewielkich rozmiarów?

W przypadku materiałów o niewielkich rozmiarach (takich jak długopisy, pendrive’y) nie jest konieczne zamieszczanie nazwy funduszu. Umieszczany jest tylko zintegrowany logotyp programu. Wielkość logotypu musi być taka, by napisy w logotypie, a w szczególności znajdujący się pod flagą napis „Unia Europejska” były wyraźne i czytelne.