Wniosek o płatność obejmuje okres trzech miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Wyjątek stanowią:

  • pierwszy wniosek o płatność - obejmuje okres od dnia rozpoczęcia rzeczowych działań w projekcie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie;
  • ostatni wniosek o płatność - obejmuje okres od kolejnego dnia po zakończonym poprzednim okresie sprawozdawczym do dnia zakończenia działań rzeczowych w projekcie (określonego w umowie o dofinansowanie).