Jakie informacje muszą się znaleźć na plakatach informacyjnych?

Plakat informacyjny musi zawierać:

  • zintegrowany logotyp programu wraz z nazwą funduszu, z którego finansowany jest projekt, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • tytuł projektu, nazwę partnera wiodącego oraz partnerów projektu;
  • Powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% plakatu informacyjnego. Położenie tekstu nie może w żaden sposób ingerować w zintegrowany logotyp.

Minimalny rozmiar plakatu to format A3. Plakat musi być umieszczony w miejscu dobrze widocznym i dostępnym publicznie, nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania.