Jakie informacje o projekcie powinny się znaleźć na stronie internetowej partnera?

Na stronie beneficjenta, w trakcie realizacji projektu, powinien znaleźć się w widocznym miejscu odsyłacz do zakładki zawierającej informacje o projekcie, np. w postaci banneru ze zintegrowanym logotypem, po kliknięciu na który użytkownik zostanie przekierowany w miejsce, gdzie znajduje się opis projektu. Opisując przedsięwzięcie, należy korzystać z zamieszczonego poniżej schematu:

  • Zintegrowany logotyp programu;
  • Tytuł projektu;
  • Partner wiodący; partnerzy projektu (oraz adresy ich stron www),
  • Opis projektu,
  • Cele projektu (po zakończeniu należy uzupełnić o rezultaty projektu),
  • Okres realizacji,
  • Wartość projektu,
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej (udział procentowy i nazwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
  • Materiały audiowizualne (np. zdjęcia, mapy, filmiki video).