Jakie są możliwości przesuwania terminów działań w związku z epidemią?

Zgodnie z obowiązującą procedurą informacje na temat przesunięcia działań w projekcie Partner opisuje w zakładce problemy we wniosku o płatność. Natomiast jeśli projekt wymaga wydłużenia jego realizacji i aneksu o takiej zmianie decyduje WST. Projekt można wydłużyć maksymalnie do 31.12.2022. Wszystkie komunikaty dla beneficjentów dotyczące realizacji projektów w związku z COVID-19 znajdują się na stronie https://pl.plsk.eu/komunikaty-w-zwiazku-z-covid-191.