Jakie są podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie promocji projektu?

  • Zamieszczenie plakatu z informacjami nt. Projektu
  • Informacja na stronie internetowej beneficjenta o projekcie
  • Zamieszczanie tablic informacyjnych i pamiątkowych
  • Oznakowanie dokumentów i materiałów wytworzonych w ramach projektów
  • Działania komunikacyjne powinny zawierać informację o otrzymaniu wsparcia poprzez zamieszczenie zintegrowanego logotypu
  • Informowanie WST na temat działań promocyjnych oraz wysyłanie materiałów promocyjnych.

Szczegóły można znaleźć w załączniku do podręcznika.