Jakie załączniki należy składać do wniosku o płatność? Będziemy składali nasz I wniosek o płatność, a zakładka Informacje z opisem załączników jest nieaktywna, dopiero na etapie składania wniosku zbiorczego o płatność ma być aktywna.