Jakie zmiany w dokumentacji technicznej dla wykonania inwestycji drogowej lub mostowej są akceptowane przez WST? Czy dopuszcza się zmianę wskaźnika produktu?