Jeśli do PW wpłynęła zmiana od Partnera projektu, to co należy z nią zrobić, przesłać do WST i kontrolera drogą pocztową czy w systemie poprzez korespondencję?