Plan działań informacyjno promocyjnych programu Polska-Słowacja w 2017 roku

Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Słowacja zatwierdził 24 marca roczny plan działań informacyjno-promocyjnych na 2017 rok. Plan wyznacza główne kierunki komunikacji do różnych odbiorców programu.

"W 2017 roku chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów na polsko-słowackim pograniczu. O korzyściach ze współpracy chcemy informować jego mieszkańców oraz turystów odwiedzających ten region".
"Chcemy czynnie wspierać wnioskodawców w sprawnym przygotowaniu projektów, beneficjentów w ich efektywnym wdrażaniu oraz pobudzać zainteresowanie opinii publicznej możliwościami, jakie one oferują". – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Oferta programu na ten rok zakłada ponad 50 spotkań informacyjnych, szkoleń, paneli dyskusyjnych oraz wydarzeń lokalnych, w których będą uczestniczyć pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu. Dzięki dużej liczbie planowanych działań od kwietnia do października 2017 co tydzień odwiedzimy nowe miejsce na mapie programu. 

Po raz pierwszy w historii programu zorganizowane zostało Forum Partnerskie. Wydarzenie, skierowane do potencjalnych wnioskodawców, odbyło się w dniach 5 - 6 czerwca 2017. Dwa dni intensywnych warsztatów zgromadziły ponad 245 uczestników z Polski i Słowacji. Warsztaty, w formule Open Space Technology, prowadzone były przez wysokiej klasy trenerzy. Rezultaty, wypracowane podczas Forum, będą powiązane z konkretną tematyką szkoleń.

Odbędą także spotkania o mniejszej skali, w różnych miejscowościach pogranicza. Będą skierowane do potencjalnych beneficjentów, a ich głównym celem jest pomoc w lepszym zrozumieniu założeń programu. Łącznie Wspólny Sekretariat Techniczny, Regionalne Punkty Kontaktowe oraz Euroregiony przeprowadzą ponad 20 szkoleń dla ponad 2000 potencjalnych wnioskodawców programu. Z kolei dla beneficjentów planowane jest około 14 szkoleń, w którym ma uczestniczyć ponad 1000 osób. Aktualne informacje o naborach, organizowanych szkoleniach i wydarzeniach lokalnych, będą prezentowane w prasie, na stronie internetowej programu oraz za pośrednictwem Regionalnych Punktów Kontaktowych i Euroregionów

Chcemy także zachęcić mieszkańców pogranicza i odwiedzających je turystów do odkrywania zmian, jakie zachodzą dzięki współpracy transgranicznej. Okazją do zaprezentowania tych korzyści będzie, organizowany w II połowie września Dzień Europejskiej Współpracy. Wydarzenie podzielone będzie na dwie części. Do południa rozegrany zostanie mutli-rajd biegowo rowerowy, a po jego zakończeniu odbędą się koncerty regionalnych zespołów góralskich z Polski i Słowacji.

Pełna lista dostępna jest w planie działań na 2017 rok oraz planie wydarzeń na rok 2017 (w załączniku).