Kolejne mikroprojekty zatwierdzone

W dniu 13 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00. w siedzibie Urzędu Żylińskiego Samosprawnego Kraju (Komenského 48, 011 09 Žilina) odbyło się szóste posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów.

 

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas IV i V naboru w ramach projektów parasolowych Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK”.

W załączeniu:

  1. Lista zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach V naboru w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020   –  lista 1 oś priorytetowa – rekomendowane do dofinansowania
  2. Lista zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach IV naboru w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 –  lista 3 oś priorytetowa – rekomendowane do dofinansowania
  3. Lista mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach V naboru w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 1 oś priorytetowa
  4.  Lista mikroprojektów, które ze względu na wyczerpaną alokację ze strony słowackiej w danym naborze nie otrzymały dofinansowania w ramach V naboru w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 

Więcej informacji na stronie Euroregionu Beskidy.