Komunikacja (składanie ofert, pytania i odpowiedzi) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) w perspektywie finansowej 2021-2027

Szanowny Beneficjencie,

pamiętaj, że komunikacja dotycząca zamówień w ramach zasady konkurencyjności, w tym:

  • ogłoszenie zapytania ofertowego, 
  • składanie ofert,
  • wymiana informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (pytania i odpowiedzi),
  • przekazywanie dokumentów i oświadczeń

odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021).

Dopuszczalne odstępstwa od komunikacji w BK2021 zostały określone w "Szczegółowych zasadach udzielania zamówień w ramach projektu - zasady szczególne dla polskich partnerów", który to dokument stanowi załącznik nr 16.1 do Podręcznika Programu.


W trakcie pracy korzystaj z modułu (zakładki):

  • oferty - przy składaniu ofert,
  • pytania - przy zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi wykonawcy.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących technicznych aspektów BK2021 zapraszamy na stronę:

Baza Konkurencyjności - pomoc (funduszeeuropejskie.gov.pl)