Komunikat dot. zwiększenia alokacji aktualnego naboru na projekty drogowe

W związku z uwolnieniem się środków w ramach pierwszego naboru na projekty drogowe z powodu nieprzystąpienia jednego z wybranych projektów do podpisania umowy informujemy, że uwolnione środki w wysokości ok. 4 mil. EUR dodatkowo zasilą budżet aktualnego naboru na projekty drogowe.